Tulenkestävät teräsprofiiliovet ja -seinät

Palonkestäviä suuria lasiosaisia teräsprofiiliovia ja -seiniä käytetään lähinnä rakennusten sisällä tulen etenemisen estävien osastojen luomiseksi sekä rakennuksen ulko-osissa, mikäli tulen etenemisen estoa tarvitaan. Koska EI-paloluokan tuotteiden teräsprofiilin välissä on eristekerros, tuotteet voidaan asentaa myös ulkoseiniin, kun käytetään tulenkestävää lasipakettia. Teräsprofiililasista voidaan rakentaa myös suuria tulenkestäviä väliseiniä ja julkisivuja. Teräsprofiililasista valmistetut tulenkestävät aukkotäytteet eivät ole välttämättä vain sivu- tai yläosilla varustettuja ovia, vaan ne voivat olla myös suuria väliseiniä ja julkisivun osia.